News

Barangay Hall sa Purok, inilunsad sa Barangay Market View

Isang programa na maglalapit sa serbisyo ng barangay tungo sa mamamayan ang inilunsad ng Barangay Market View sa Lucena City na tinawag na Barangay Hall sa Purok.

Ayon kay Kapitan Edwin Napule layon nitong ilapit mismo sa kanilang mga residente ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaang pangbarangay.

Hango ito sa konsepto ng City hall sa Barangay na una ng inilunsad nag pamahalaang lokal.

‘’Ang barangay hall sa purok is a pattern program to city hall sa barangay, ganito rin po halos ang serbisyo, kung ano po ang serbisyong ibinigay ng pamahalaang pangbarangay ibinababa po naming ito sa bawat purok dahil hanggad po naming na maitaguyod at mapabilis ang serbisyong pang pamayanan na ibinibigay ng Barangay Market View,” sabi ni Kapitan Edwin Napule.

Ayon kay Kap. Napule batid daw kasi nila na hindi lahat ng kanilang mamamayan ay nakakadulog ng direkta sa kanilang tanggapan dahilan para ibaba nila mismo ang serbisyo sa komunnidad.

Umaga ng Oktubre 7, 2022 nang unang ilunsad ang programa sa kalye Bayabas, Purok Atin- Atin para magbigay serbisyo, gaya ng pagbibigay ng barangay certification tulad residency, indigency, referral halimabawa sa pagpapaturok ng anti-rabies at endorsement for babtism.

Nagkaroon din ng Ligtas Tigdas vaccination para sa mga batang edad 2-13 taong gulang at Katarungang Pambaranggay Consultation.

Isinabay na rin ang pagbibigay ng senior citizen birthday cash gift para sa buwan ng Enero hangang Agosto para mga taga Purok Atin-Atin 1, 2 at 3.

Sa mga susunod na araw bababa rin sila sa iba pang mga purok.
‘’Bababa po tayo sa lahat ng purok, this is a clustered program kasi hindi po natin kaya ang isa-isa dala na rin ng maraming pangagailangan ng ating mamamayan, ginagawan po nating pamaaraan na maibana kaagad ng mabilis,” dadag ni Kapitan Edwin Napule.

Dito ay inuulat din ng kapiatan ang kalalagayan ng kanilang komunidad, ipinabatid sa mamamayan ang mga achievement ng kanilang barangay.

Pin It on Pinterest