News

Mga kabataan ng Lalawigan ng Quezon sinanay sa pagnenegosyo ng Pamahalaang Panlalawigan

Bilang bahagi ng programa ng pamahalaang panlalawigan at opisina ng Panlalawigang Agrikultor na matulungan ang mga kabataan sa larangan ng paghahanap-buhay gamit ang iba’t-ibang sektor nito ay nagkaroon ng mga pagsasanay ang mga ito gaya ng corn husk handicraft making, t-shirt printing, marketing at book keeping na isinagawa ng mga miyembro ng Quezon Young Farmers Federation (QYFF) sa Brgy. Talipan, Pagbilao, Quezon.

Layunin nito na mabigyang gabay ang mga kabataan ukol sa paghahanap-buhay lalo’t higit sa larangan ng agrikultura upang maisulong sa mga ito ang pagiging isang agri-entreprenuer. Tinalakay ng mga resource persons ang mga paksa ukol sa silk screen printing, photographic silk screen printing, paggawa ng handicrafts mula sa balat ng mais at mga puntos ukol sa tamang pamamaraan sa marketing at pagtatala ng gastos, kinita at daloy ng pera. Naging tagapagsanay sina Ms. Krizel B. Venezuela, Kirby Venezuela, Elmer Jamilano, miyembro ng 4H at Bb. Angel Florante, OPA Extension Staff.

Pin It on Pinterest