News

Ordinansang nagsasaad ng pagkuha ng kaukulang clearance ng mga contractors bago magtayo ng infrastructure projects sa Lungsod ng Lucena, ipinasa

Pasado na sa Sangguniang Panlungsod ang Ordinance 28 No. 15 S. 2023 “An Ordinance requiring all contractors to whom National, Provincial and all Government Public Works and Infrastructure Project have been awarded to secure clearance from the City Government of Lucena before its implementation and imposing penalties for the violation thereof.”

Ang Ordinansang ito ay nagsasad ng pagkakaroon ng konsultasyon, koordinasyon at pagkuha ng clearance ng mga contractors sa City Government of Lucena bago magtayo o magsagawa ng proyekto sa lungsod.

Ito ay upang makasiguro ang LGU na ang lahat ng Government Public Works Project ay isinasagawa ng maayos ang mga plano, polisiya at sumusunod sa patakaran o alituntunin ng lungsod katulad ng comprehensive land use plan nito, lokal na batas sa zoning at iba pa.

Upang matiyak na ang proyekto ng gobyerno ay makabubuti at hindi makasasama.

Para naman sa mga hindi susunod sa ordinansang ito maaaring magmulta ng 5,000 pesos at pagkakakulong ng isang taon para sa mga contractor’s violator.

Sumunod dito ay ang administrative revocation ng Mayors Business Permit ng BPLO at block listed sa paggawa ng ano mang proyekto sa Lucena City.

Pin It on Pinterest