Local

WALANGKURYENTE: Power interruption sa Lucban, Quezon sa Pebrero 29, 2024

Nag-abiso ang Meralco na pansamantalang mawawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Lucban, Quezon ngayong Huwebes, Pebrero 29, 2024.

LUCBAN, QUEZON
PEBRERO 29, 2024 HUWEBES

Sa pagitan ng alas-10 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon

—Bahagi ng Lucban – Sampaloc Road mula Lucban – Luisiana Road hanggang malapit sa Misty Resort kabilang ang Saint Louis De Toulouse Breeder Farm, Insular Botanicals International Inc. at San Luis Development Cooperative Inc. Brgy. Ilayang Owain at Bataan.

—Bahagi ng Lucban – Luisiana Road mula Lucban – Sampaloc Road hanggang at kasama ang Nalunao Barangay Hall; BMD Subd., Corte Astoria Heights Subd., Summerville Home 2 Subd., Sitio Gitna, PEARLS – Multi-Purpose Cooperative, MJBJ Hatchery at Gavril Human Resources Inc.; Brgy. Abang, Aliliw, Kalangay, Kalyaat, Mahabang Parang at Nalunao.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste at pagkakabit ng facilities sa Brgy. Bataan, Sampaloc, Quezon Province.

Pin It on Pinterest