News

City Treasurer’s Office tiniyak na nakakatugon sa kanilang tungkulin

Tinitiyak ng City Treasurer’s Office (CTO) na ang bawat empleyado ng ng kanilang opisina ay maayos na natutugunan ang mga tungkulin at responsibilidad na naka-atang sa mga ito. Sa naging pag-uulat ni Ms. Ruby Aranilla, hepe ng City Ttreasurer’s Office, ay mayeroong sapat na koordinasyon ang ahensya upang mabigyang solusyon ang mga suliranin at makabuo ng mga istratehiya na makatutulong sa pag-angat ng serbisyong kanilang ibinibigay.

Sinabi pa ni Aranilla na dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga empleyado ay naging positibo at maganda ang epekto ng kanilang trabaho bilang isa sa mga pangunahing tanggapan na tumutulong upang maipagkaloob ang mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan para sa mga Lucenahin.

Pin It on Pinterest